Jerzy Zalewski

XXX-lecie Studia Filmowego Dr Watkins
Historia Roja
Oświadczenie twórców filmu „Zdarzyło się w Polsce”
Czy piętrzące się przed twórczością Jerzego Zalewskiego problemy mają charakter trwały, niezależnie od zachodzących zmian w życiu politycznym kraju?
(...) Elegia na śmierć "Roja", Teatr Wojny, Psie głowy (...)
RR
Reżyser
(...) Obywatel poeta, Psie głowy Kwatera bożych pomyleńców (...)
SS
Scenarzysta
Historia Roja, Gnoje
PP
Producent

Reżyser Jerzy Zalewski

Teatr i telewizja

Zalewski i Braun - spotkanie reżyserów
Pod prąd - Jerzy Zalewski
Zalewski

Recenzje

Utwory Jerzego Zalewskiego okiem innych

Krucjata romantyczna Dominika Pietraszek

Jerzy Zalewski idzie pod prąd i w czasach, kiedy do wyobraźni nastolatków przemawiają Kim Kardashian i Miley Cyrus, w roli idola stawia młodego patriotę, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ze swojej misji społecznej „Historia Roja” wywiązuje się znakomicie, misja-kino ma tu zaś znaczenie trzeciorzędne.

Tata Kazika

„Tata Kazika” to film o wielkim talencie, ale i niedojrzałości, konformizmie. O człowieku, który miał poczucie winy i skończył jako kloszard.

Zobacz wszystkie recenzje

Filmy Spektakle Nagrody

Filmy
Przez 30 lat Jerzy Zalewski wyreżyserował ponad 30 filmów i produkcji.
/Spektakle
Spektakle
Wyreżyserował także ponad 10 spektakli - teatrów telewizyjnych i monodramów.
Dokumenty
Dokumenty tekst.

Recenzje

/Nostalgia%20za%20utraconym
Mahometanin, kalwin (protestant reformowany) i dwóch katolików - czterech mężczyzn reprezentujących różne religie i kultury, ale ten sam świat inteligenckich wartości oraz obyczajów i manier wywiedzionych wprost z przedwojennego porządku, toczy ze sobą rozmowy, dysputy, polemiki.
- Temida Stankiewicz-Podhorecka
/Największe%20aktorskie%20nazwiska
Scenariusz spektaklu jest adaptacją wybitnej noweli Marka Nowakowskiego pod tym samym tytułem. Stereotypowa i powszechna sytuacja bytowania grupy "spragnionych" pod wiejskim sklepem daje okazję do głębokiego wglądu w duszę współczesnego polskiego plebejusza w okresie przemian społecznych i kulturowych przełomu tysiącleci.
- Gazeta Świetojanska
/Czterech%20inteligentów%20w%20czasie%20powstania
Przypomniana w Teatrze Telewizji powieść Władysława Zambrzyckiego z 1959 roku jest wspaniała. Podobnie jak kreacje Peszka, Treli, Radziwiłowicza i Olbrychskiego oraz reżyseria Jerzego Zalewskiego.
- Jacek Cieslak