Historia Roja

Monodramy z zaprojektowanego przez Jerzego Zalewskiego cyklu:

"Głośna samotność" - reżyser, współscenarzysta

- 1998 “Pielgrzym do lepszych czasów” wg esejów J. Stępowskiego “Od Berdyczowa do Rzymu”. Wyk.: Wojciech Pszoniak.